O nas


GERASZEK NIERUCHOMOŚC OFERUJE SWOIM KLIENTOM NAJWYŻSZĄ JAKOŚĆ W ZAKRESIE
ZARZĄDZANIA I ADMINISTROWANIA WSPÓLNOTAMI, ZARZĄDZANIA NAJMEM ORAZ
POŚREDNICTWA W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI.


W codziennej działalności stosujemy przepisy prawa i standardy zawodowe kierując się zasadami etyki zawodowej. Do swojej pracy podchodzimy z pasją, a największą satysfakcją dla nas są zadowoleni klienci.

W zakresie zarządzania i administrowania wspólnotami deklarujemy m.in:

 • zapewnienie obowiązkowych kontroli technicznych i okresowych przeglądów nieruchomości zgodnie z prawem budowlanym,
 • współpracę z urzędami i instytucjami publicznymi na podstawie udzielonych pełnomocnictw oraz ze służbami miejskimi i porządkowymi
 • prowadzenie książki obiektu oraz dokumentacji technicznej zgodnie z wymogami prawa,
 • organizacja bieżącej konserwacji i drobnych napraw elementów nieruchomości,
 • dopełnienie wszelkich czynności rejestracyjnych wspólnoty mieszkaniowej
 • realizację uchwał Zarządu Wspólnoty i zgromadzenia właścicieli,
 • prowadzenie korespondencji w imieniu Wspólnoty,
 • wdrożenie oprogramowania komputerowego do administrowania Wspólnotą,
 • przygotowanie strony internetowej dla Wspólnoty,
 • skuteczną windykację należności od dłużników.


W zakresie zarządzania najmem Klientom oferujemy:

 • przygotowanie mieszkania do wynajmu,
 • znalezienie najemcy,
 • podpisanie umowy najmu,
 • opiekę nad mieszkaniem, a w jej zakresie: nadzór nad terminowymi płatnościami najemcy, opłacanie i rozliczanie opłat eksploatacyjnych wraz z mediami, kontrola stanu lokalu oraz rozwiązywanie bieżących spraw dotyczących najmu i eksploatacji,
 • dokonanie odbioru mieszkania przy zakończeniu najmu, jego przegląd, rozliczenie mediów i kaucji,
 • przygotowanie nieruchomości pod kolejny najem.


W zakresie pośrednictwa Klientom oferujemy pomoc:

 • w ustaleniu rynkowej ceny nieruchomości,
 • w przygotowaniu dokumentów do zawarcia umowy sprzedaży,
 • w wyborze i uzyskaniu najkorzystniejszego kredytu hipotecznego,
 • w wyborze kancelarii notarialnej.

Naszą ofertę zawsze staramy się dostosować do indywidualnych potrzeb klienta. Jesteśmy otwarci na ustalenie spersonalizowanego zakresu usług i odpowiedniego do niego ceny. Wierzymy, że nasze wieloletnie doświadczenie pozwoli jakością zdobywać Państwa zaufanie.

Zapraszamy do współpracy i korzystania z usług Geraszek Nieruchomości.